NOVÉ STŘECHY
REKONSTRUKCE STŘECH
OPRAVY STŘECH
TESAŘSTVÍ
POKRÝVAČSTVÍ
KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
CHCI LEVNOU STŘECHU
 
 
 

OPRAVY STŘECH

Opravy střech - krovů - tašek - plechů

Zatéká Vám do střechy?

Uvažujete o přeložení střechy?

Chcete provést podmazání hřebenáčů?

Chcete vyměnit uhnilou krokev či repasovat pouze její část?

Chcete opravit část střechy s výměnou latí?

Uvažujete o výměně úžlabního plechu a nové pokládce úžlabí?

Požadujete vyměnit prasklé tašky za nové?

Chcete doplnit vypadlé tašky?

„Když zrovna není na novou střechu!”


Přeložení střechy
    Nabízíme Vám kompletní opravu střechy přeložením části střechy či pouze částečné opravy. Konstrukci krovu, latě a krytinu je nutné posoudit, zda-li se opravat ještě vyplatí, či je investice do oprav zbytečná a investovat raději již do nového materiálu. V praxi se setkáváme s částečně vypadanými taškami, chybějícími hřebenáči, částmi vyhnilých latí, krokví, vaznic či pozednic. Prorezlé úžlabní plechy, zkorodované plechové lemování štítů a boční lemování. Využijte naši nabídku oprav střech a budete s opravou střechy spokojeni.


Rekonstrukce krovu
    Nabízíme vyměnu shnilého místa na pozednici, vaznici, krokvy či jiném místě krovu. Máme různé tesařské techniky pro opravu Vašeho krovu.


Opravy střešní krytiny
    Nabízíme Vám lokální opravy střešních krytin. Struktura starých pálených tašek "bobrovek" je mnohdy narušena a dochází k loupání tašek, praskání tašek, praskání střešní malty a odpadání hřebenáčů. Častým důvodem pro opravu střechy jsou povětrnostní kalamity a krupobití.


Opravy plechového lemování a úžlabí
    Nabízíme Vám výměnu úžlabních plechů s následným pokrývačským začištěním. Častým místem zatékání jsou prorezlé úžlabní plechy, plechování štítů, boční lemování, ale i vypadáné či chybějící tašky.


Tesařské konstrukce - valby, volské oko, vikýře
    Nabízíme Vám podle dodané kompletní technické dokumentace montáž vikýřů, valeb či volských očí.