VÝKOPOVÉ PRÁCE
TERÉNNÍ ÚPRAVY
DEMOLICE
AUTODOPRAVA
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
JÍMKY A SEPTIKY
ŽUMPY
BAZÉNY
ZEMNÍ KOLEKTOR PRO TČ
KANALIZACE PRO RD
REALIZACE ZAHRAD
DROBNÉ JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
MANIPULACE MATERIÁLU
 
 
 

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Nabízíme výkopové práce - výkopy základů rodinných domů, inženýrské sítě, kanalizace, hloubení jam pro septiky, jímky, čistírny odpadních vod

Potřebujete provést výkopové práce pro Vaši základovou desku?

Uvažujete o výkopu kanalizace či vodovodu?

Přejete si provést výkopové práce pro ČOV, septiky, jímky, žumpy?

Chcete realizovat výkopové práce zahradního jezírka či bazénu

Uvažujete o tepelném čerpadle a výkopu zemního kolektoru?
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázkuZemní a výkopové práce
   Nabízíme Vám realizaci výkopových prací. Mezi výkopové práce lze zařadit výkopy pro základové pasy rodinného domu, výkopy základů pro oplocení či výkopy pro odvodnění. Výkopové práce pro realizaci kanalizace. Výkopové práce pro septiky, jímky, žumpy, čistírny odpadních vod a bazény. Potřebujete-li výkopové práce pro pokládku elektrického kabele či přívodu vody, jsme tu taktéž pro Vás. Výkopové práce provádíme i u výkopu studní a následné osazení betonových skruží. Výkopové práce lze taktéž využít při realizaci tepelného čerpadla a jeho plošného zemního kolektoru. Plošný zemní kolektor je nejefektivnější způsob přenosu energie pro Váš dům při použití tepelného čerpadla.