VÝKOPOVÉ PRÁCE
TERÉNNÍ ÚPRAVY
DEMOLICE
AUTODOPRAVA
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
JÍMKY A SEPTIKY
ŽUMPY
BAZÉNY
ZEMNÍ KOLEKTOR PRO TČ
KANALIZACE PRO RD
REALIZACE ZAHRAD
DROBNÉ JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
MANIPULACE MATERIÁLU
 
 
 

AUTODOPRAVA

Při realizaci zajišťujeme autodopravu veškerých sypkých materiálů.

Přejete si zajistit navážku štěrků a drtí na Vaši stavbu?

Uvažujete o demolici a odvozu demoliční sutě?

Uvažujete o dovozu betonových směsí, písků či stěrků?
Autodoprava tatra, mann+přívěs, návěs, lodna
    Nabízíme k námi realizovaným zakázkám zařízení autodopravy dle převáženého druhu materiálu. Pro vytvoření zpevněné plochy zajistíme autodopravu pro navážení stěrků. Pro demoliční práce zajistíme autodopravu pro odvoz demoliční sutě. Autodopravu zajištujeme pouze při realizaci kompletní zakázky.