VÝKOPOVÉ PRÁCE
TERÉNNÍ ÚPRAVY
DEMOLICE
AUTODOPRAVA
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
JÍMKY A SEPTIKY
ŽUMPY
BAZÉNY
ZEMNÍ KOLEKTOR PRO TČ
KANALIZACE PRO RD
REALIZACE ZAHRAD
DROBNÉ JEŘÁBNICKÉ PRÁCE
MANIPULACE MATERIÁLU
 
 
 

DEMOLICE

Nabízíme demolice drobných staveb - demolice staveb, demolice kamenných zdí, nakládka a odvoz demoliční sutě

Uvažujete o demolici staré chátrající stavby?

Chcete zajisti demolici včetně odvozu demoliční sutě?

Přemýšlíte, kam uložit demoliční suť?

Chcete odstanit jakékoliv nevyhovující zdi, základy?
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázku
nadpis obrázkuDemolice, odvoz suti a uložení suti
   Nabízíme demolici starých kamenných zdí, kamenných mezí či starých chalup. Je-li Vaše chalupa určená k demolici a je odpojena od všech sítí, provedeme roztřídění dřevo, sklo, kámen a cihla. Zařídíme demolici a odvoz veškerých sutí.