Daňový poradce

Ing. Miloslava Hlaváčová

+420 608 678 009

mihlavacova@seznam.cz
 
 
 

DAŇOVÝ PORADCE - DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ - ÚČETNICTVÍ

Zpracování účetnictví a daňového přiznání od znalého daňového poradce vede k úspěšnému podnikání.

Chcete vést účetnictví pro OSVČ, nebo firmu s.r.o ?

Chcete zpracovat daňové přiznání pro OSVČ, nebo firmu s.r.o ?

Máte účetní či daňový problém a chcete poradit?

Necítíte se na jednání s finančním úřadem? Chcete v jednání zastoupit?

+420 608 678 009    mihlavacova@seznam.cz

„Daňový poradce zajistí vše - kvalita, preciznost, ochota, nízká cena”

Daňová kancelář, daňový poradce, daňové přiznání, daně a účetnictví Klatovy
Daňová kancelář, daňový poradce, daňové přiznání, daně a účetnictví Strakonice
Daňová kancelář, daňový poradce, daňové přiznání, daně a účetnictví Nepomuk
Daňová kancelář, daňový poradce, daňové přiznání, daně a účetnictví Blatná
Daňová kancelář, daňový poradce, daňové přiznání, daně a účetnictví Horažďovice
Daňová kancelář, daňový poradce, daňové přiznání, daně a účetnictví Sušice
Daňová kancelář, daňový poradce, daňové přiznání, daně a účetnictví Blovice
Daňová kancelář, daňový poradce, daňové přiznání, daně a účetnictví Přeštice


Ing. Miloslava Hlaváčová - Daňový poradce, účetnictví, výpočet daňového přiznání
    Jsem daňový poradce č.e. 5322, IČO 06712665, zapsaná v Komoře daňových poradců ČR.

Poskytované služby:

- Daňové poradenství
- Vedení účetnictví
- Vedení daňové evidence


Daňové poradenství
• vyhotovení veškerých daňových přiznání řádných, dodatečných i opravných - za zpracovaná daňová přiznání přebírám odpovědnost, která vyplývá ze zákona

• prodloužení termínu pro podání přiznání daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby o tři měsíce na základě udělené plné moci daňovému poradci

• průběžné daňové poradenství

• komplexní služby daňového poradenství v oblasti všech druhů daní – daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční, spotřební daně, daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí

• zpracování odborných stanovisek a analýz

• zastupování klienta na finančním úřadu na základě plné mociVedení účetnictví a daňové evidence
• kompletní servis v oblasti vedení účetnictví a daňové evidence v prostorách vlastní kanceláře, v případě potřeby i v prostorách klienta

• zpracování mezd

• poradenství a konzultace

• rekonstrukce účetnictví a daňové evidence

Vedení a zpracování účetnictví probíhá s maximálním důrazem na zájmy a potřeby klienta a vždy současně v souladu se zákonem o účetnictví, účetními standardy a souvisejícími předpisy. Předmětem účtování je zaúčtování všech předložených prvotních účetních dokladů, tak aby bylo možné vypracovávat související daňové přiznání (tvrzení), ať už k dani z přidané hodnoty nebo zpracovávat daňové přiznání k dani silniční či zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob.Účetnictví zahrnuje:

- návrh účtového rozvrhu dle potřeb a zaměření klienta, tvorba směrnic pro účtování

- příprava a zaúčtování prvotních dokladů do hlavní knihy a knih analytické evidence (kniha pohledávek a závazků, kniha ostatních závazků, pokladní kniha, apod.)

- na základě požadavků klienta rozbor ekonomické situace

- vypracování podkladů pro daňová přiznání (tvrzení): daň z příjmů, DPH, silniční daň

- komplexní zpracování mzdové agendy, včetně komunikace a zastupování na úřadech Správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách

- tvorba směrnic pro účtování,

- zpracování podkladů pro inventarizace a zajištění inventarizacíDaňová evidence zahrnuje:

- vedení peněžního deníku

- vedení knihy pohledávek a závazků

- vedení knihy investičního majetku včetně stanovení odpisového plánu u jednotlivých položek

- vedení přehledu o DPH, zpracování daňového přiznání k DPH, zajištění záznamní povinnosti